Corrosie is een groot probleem in ieder huishouden. Lees hier verschillende maatregelen voor preventief onderhoud die genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk last hebt van corrosie.

Wat is corrosie?

Corrosie ontstaat wanneer een materiaal verslechterd als gevolg van omgevingsfactoren. Corrosie is een natuurlijk proces dat optreedt wanneer aan drie voorwaarden wordt voldaan.

  • De aanwezigheid van vocht;
  • Een metalen oppervlak;
  • Oxiderend middel (ook wel elektronenacceptor genoemd)

Als gevolg van het proces wordt metaal, afhankelijk van het materiaal, omgezet in één van de zouten, namelijk oxiden/hydroxiden/sulfiden. Het metaal is chemisch onstabiel en het zout is stabieler. Een van de meest voorkomende vormen van corrosie is roestvorming. Wanneer ijzer roest, heet de rode schilferige substantie die zich als gevolg van het corrosieve proces heeft gevormd, ijzeroxide.

Effecten op metaal

Corrosie tast metalen op een aantal manieren aan. Wanneer metalen structuren corroderen, wordt hun integriteit verzwakt en worden ze vatbaarder voor instorting. Zodra corrosie begint, kan het zich snel verspreiden, waardoor het nodig is om waakzaam te zijn en het te voorkomen wanneer het begint.

Methoden om corrosie te voorkomen

De volgende methoden kunnen gebruikt worden om preventief onderhoud te verrichten die roest voorkomen.

Keuze van gebruikte metaal

Een eenvoudige maatregel ter preventief onderhoud van corrosie is het gebruik van een metaal dat bestand is tegen corrosie. Aluminium en roestvrij staal zijn typische voorbeelden van dergelijke metalen.

Beschermende coating

Een kosteneffectieve corrosie preventie methode is het aanbrengen van een verflaag. Verf fungeert als een barrière tussen het metaal en de elementen en voorkomt de stroom van elektrochemische lading die corrosie veroorzaakt.
Poedercoatings zijn ook kosteneffectieve oplossingen voor corrosiepreventie. Een droog poeder wordt gebruikt om het oppervlak van het metaal te coaten. Vervolgens wordt het metaal verwarmd waardoor het poeder met het metaal versmelt in een gelijkmatige en uniforme coating. Verschillende poedersamenstellingen die worden gebruikt zijn polyester, nylon, urethaan, epoxy en acryl.

Beheersing van de omgevingsomstandigheden

Corrosie is het resultaat van een chemische reactie tussen metaal en bepaalde gassen in het milieu. Als de aanwezigheid van deze gassen in het milieu kan worden beheerst, dan kan het optreden van de reactie worden beheerst. Een eenvoudige maatregel voor preventief onderhoud in dit verband is het verminderen van de blootstelling aan regen of luchtvochtigheid. Een complexe maatregel is het beheersen van het zwavel/zuurstof/chloorgehalte van het milieu.
Een voorbeeld van een complexe maatregel is de behandeling van water dat aanwezig is in waterkokers met ontharders. Waterontharders verwijderen calcium en magnesium in water, dit zijn zeer reactieve metalen die de kans op corrosie vergroten. Daarnaast helpen ontharders ook bij het beheer van het zuurstofgehalte en de alkaliniteit van het water.

Opofferings coatings

Corrosiepreventie kan worden bereikt door het oppervlak van het metaal te coaten met een ander metaal dat een relatief hoger of lager potentieel heeft om te oxideren.
Er zijn twee verschillende beschermingen:

Anodische bescherming

Bij anodische bescherming wordt het te beschermen oppervlak gecoat met een metaal dat minder reactief is (bijvoorbeeld tin). In het gegeven voorbeeld is tin veel minder gevoelig voor corrosie, zodat het oppervlak waarop het wordt aangebracht veilig is zolang de coating aanwezig is. Dit wordt een anodische bescherming genoemd omdat het te beschermen metaaloppervlak in dit oppervlak een anode wordt.
Anodische bescherming wordt gebruikt om opslagtanks van koolstofstaal te beschermen die worden gebruikt voor de opslag van vijftig procent bijtende soda en zwavelzuur. Kathodische bescherming kan niet worden gebruikt in een dergelijke omgeving, omdat de huidige eisen die daaraan worden gesteld extreem hoog zouden zijn.

Kathodische bescherming

Het aanbrengen van een zinklaag op een oppervlak van ijzerlegeringsstaal is een veelvoorkomend voorbeeld van kathodische bescherming. Dit proces wort ook wel galvaniseren genoemd. Omdat zink reactiever is dan staal, zal het corroderen. Het zal oxideren waardoor waardoor corrosie van staal wordt voorkomen. Dit wordt een kathodische bescherming genoemd omdat het te beschermen metaaloppervlak in dit proces een kathode wordt.
Kathodische bescherming wordt vaak gebruikt voor het beschermen van stalen pijpleidingen die brandstof of water vervoeren, scheepsrompen, waterverwarmingstanks en offshore olieplatforms.

Design modificatie

Een passieve maatregel om voor preventief onderhoud van corrosie is het ontwerpen van structuren op een manier die corrosie remt en daardoor de levensduur en duurzaamheid van alle anticorrosieve coatings verhoogt. In het ideale geval moeten de ontwerpen zodanig worden ontworpen dat het vasthouden van water en stof wordt voorkomen, de stroming van luchtstromen wordt vergemakkelijkt en spleten worden vermeden. Ten slotte moet het ontwerp ervoor zorgen dat de betreffende constructie toegankelijk is voor het uitvoeren van regelmatig onderhoud.

Corrosie remmers

Een andere methode om voor preventief onderhoud van corrosie is het gebruik van corrosie-remmers. Dit zijn chemicaliën die reageren met het metaaloppervlak of gassen in de omgeving om de chemische reacties die corrosie veroorzaken te “remmen”. De remmers worden gebruikt om het metaaloppervlak in een beschermende film te coaten. Er zijn twee vormen waarin de remmende chemicaliën kunnen worden toegepast. Ze kunnen worden gemengd met een geschikt oplosmiddel; de resulterende oplossing wordt vervolgens aangebracht. Of, met behulp van gangbare dispersietechnieken, kunnen ze als beschermlaag worden aangebracht. Het proces waarbij corrosie-remmers worden toegepast, wordt passiveren genoemd.

Passiveren

In dit proces wordt een beschermend materiaal (meestal een soort metaaloxide) gebruikt om een laag over het metaaloppervlak aan te brengen. Deze laag is wat het oppervlak barricadeert tegen corrosie. Factoren die de vorming van de laag beïnvloeden zijn onder andere de omgevingstemperatuur, de pH van de omgeving en de chemische samenstelling van de omringende atmosfeer. Een van de bijkomende voordelen van dit proces is dat er een geleidelijke platina wordt gevormd op de structuur waar deze laag wordt aangebracht. Hierdoor wordt de structuur alleen maar mooier naarmate de tijd verstrijkt. Dit is iets wat te zien is op daken met koperen dakpannen. Een ander voorbeeld van passiveren is de kleur van het Vrijheidsbeeld. Over het beeld is een patina, die blauwgroen van kleur is, ontwikkeld die als barrière fungeert tegen corrosie voor het koper eronder. Corrosie-remmers worden meestal gebruikt in chemische fabrieken, aardolieraffinaderijen en waterbehandelingsfabrieken.

Meer weten over corrosie? Klik dan hier.

Preventief onderhoud - Handleiding tegen corrosie

Een directe stap die genomen kan worden is het in gebruik nemen van ons WD-40 Multi-Use Product. De spray is in staat om metalen onderdelen gedurende een bepaalde tijd te beschermen indien blootgesteld aan de omgeving en mogelijk langer binnenshuis wordt bewaard. Het is raadzaam om de WD-40 regelmatig opnieuw aan te brengen.

Klik hier voor meer informatie over WD-40 Multi-Use Product en klik hier voor meer informatie over onze andere producten.